Twój pomysł, europejskie pieniądze

Szanowni Państwo!!!
Uprzejmie informujemy,
że

Firma NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MED-SPEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kilińskiego 4, 22-400 Zamość w 2014 roku podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Działanie 1.3

Tytuł projektu: „Rozszerzenie zakresu specjalistycznych świadczeń medycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu”

Umowa o dofinansowanie nr nr: 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-010/13

W wyniku realizacji projektu zakupione zostały środki trwałe i oprogramowanie pozwalające na rozszerzenie oferty o nowe produkty  i  ulepszone usługi:

- Badania kolposkopowe
- Pobieranie celowanych wycinków z szyjki macicy
- Biopsja aspiracyjna – endometrium
- Elektroniczny obieg dokumentów medycznych

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie 2 nowych miejsc pracy w wymiarze ½ etatu czasu pracy.