Poradnia alergologiczna dziecięca
Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Poradnia chirurgiczna (chirurgii ogólnej)
Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Poradnia chirurgii onkologicznej
Chirurgia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Poradnia ginekologiczno-położnicza
Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Poradnia logopedyczna
Audiologia i foniatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Poradnia otolaryngologiczna
Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Poradnia psychologiczna
Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Poradnia zdrowia psychicznego
Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne